ترانه

ترانه
جهت روشنایی معابر و فضای سبز
80 سانتیمتری ST-520301
کاربرد : قابلیت نصب در معابر و فضاي سبز
مشخصات فنی:
– بدنه: ورق فولادي پانچ شده
– رفلکتور : آلومینیوم ریخته گري
– حباب: اکرولیک
– اتصالات : با پوشش گالوانیزه
تجهیزات الکتریکی:
– سیم ارت
– کابل 2*0.5
– ترمینال
– بیس پلیت: ورق فولادي
– انکربولت: با پوشش گالوانیزه

اسکرول