خراسان ( افشارنژاد ) (مس)

شرکت توسعه الکتریک اشرفی 

نمایندگی رسمی شرکت صنعتی الکتریک  خراسان  ((افشارنژاد))

آخرین بروزرسانی 1401/04/07

 سـیم افــشـان

کـابـل افــشـان

    کـابـل زمـیـنـی

کـابـل مـخـابـراتـی هـوایـی  

    133,500   35*33,660,000    300*19,680,0000.6*2*265,000
   1.548,000   50*35,200,000  25+16*33,220,0000.6*2*4115,000
   2.578,500   70*37,300,000  35+16*34,160,0000.6*2*6160,000
    4123,000 25+16*33,140,000  50+25*35,550,0000.6*2*10250,000
    6180,000 35+16*34,100,000  70+35*37,830,0004.5C -2V TV93,000
   10318,000 50+25*35,950,000  95+70*310,750,000

کـابـل افـشـان شـیـلـدار

   16493,000 70+25*38,380,000 120+70*313,900,000
   25755,000 95+50*311,400,000 150+70*316,500,000    1*2144,000
   351,060,000120+70*314,500,000 185+95*321,000,000   1.5*1179,000
   501,520,000  0.75*4133,000240+120*327,300,000   2.5*2265,000
   702,150,000    1*4168,000    1.5*2201,000    1*3183,000
   952,900,000   1.5*4235,000    2.5*2272,000   1.5*3238,000
  1203,590,000   2.5*4375,000      4*2397,000   2.5*3360,000
  1504,590,000   4*4577,000      6*2535,000    1*4232,000
  1855,590,000   6*4825,000     10*2805,000   1.5*4307,000
  2407,400,000   10*41,450,000     16*21,225,000   2.5*4455,000
  3009,250,000   16*42,230,000    1.5*3254,000    1*5283,000

  کـابـل کـولـری

   25*43,450,000    2.5*3355,000   1.5*5375,000
   35*44,790,000      4*3526,000

 کـابـل افـشـان دو روکـشـه

1.5*4248,000     1*5205,000      6*3725,000
1.5*5305,000   1.5*5294,000     10*31,120,000    16*1555,000

  کـابـل افــشـان

   2.5*5465,000      16*31,750,000    25*1835,000
     4*5710,000     25*32,670,000    35*11,150,000
0.75*280,000     6*51,030,000     35*33,650,000    50*11,620,000
1*297,000    10*51,800,000    1.5*4312,000    70*12,270,000
1.5*2133,000    16*52,770,000     2.5*4444,000    95*13,050,000
2.5*2213,000    25*54,460,000       4*4665,000   120*13,820,000
4*2326,000    35*56,140,000      6*4925,000   150*14,760,000
6*2456,000

     کـابـل زمـیـنـی

     10*41,450,000   185*15,850,000
10*2780,000     16*42,250,000   240*17,700,000
16*21,190,000    16*1550,000     25*43,450,000   300*19,620,000
0.75*3105,000    25*1840,000     1.5*5375,000
  کـابـل هـالـوژن فری
1*3129,000    35*11,140,000     2.5*5535,000
1.5*3187,000    50*11,570,000      4*5818,000   1.5*2233،000
2.5*3299,000    70*12,220,000      6*51,150,000   1.5*3310،000
4*3450,000    95*13,050,000     10*51,810,000   1.5*2         میکا390،000
6*3645,000   120*13,850,000     16*52,800,000

      کـابـل شـبـکـه

10*31,100,000   150*14,740,000     25*54,450,000CAT6 UTP160،000
16*31,690,000   185*15,940,000     35*56,070,000CAT6 SFTP255،000
25*32,660,000   240*17,730,000 CAT6 SFTP . LSZH280،000

برای دریافت لیست قیمت کلیک کنید

 

اسکرول