داریوش

داریوش
جهت روشنایی معابر و فضای سبز
50 سانتیمتری ST-514501
کاربرد : قابلیت نصب در معابر و فضاي سبز
مشخصات فنی:
– بدنه: آلومینیوم اکسترود و آلومینیوم ریخته گري
– حباب: پلی کربنات
– اتصالات : با پوشش گالوانیزه
تجهیزات الکتریکی:
– سیم ارت
– کابل 2*0.5
– ترمینال
– بیس پلیت: آلومینیوم ریخته گري
– انکربولت: با پوشش گالوانیزه

اسکرول