شقایق

شقایق
جهت روشنایی معابر عمومی وفضای سبز و قابلیت نصب بر روی پایه های پارکی
تک شاخه ST-504901
دو شاخه ST-504902
سه شاخه ST-504903
.کاربـرد : درسه مـدل تکشـاخه ، دو شـاخه و سه
شـاخه قابـلیت نصب بـر روی پایـه های پارکـی با
قطـر انتهـایی 60میلیمتــر
مشخصات فنی :
– نگهدارنده بازو : آلومینیوم دایکاست
– بازو : آلومینیوم اکسترود
– رفلکتور : ورق آلومینیوم کششی مقاوم
– بست نگهدارنده رفلکتور: حلقه پلی کربنات
– حباب: شیشه ای با قطر 20سانتیمتر
– اتصالات : با پوشش گالوانیزه
تجهیزات الکتریکی :
– سیم ارت
– سیم 2*0.75
– محافظ سرپیچ ABS

اسکرول