شهاب

شهاب
جهت روشنایی معابر عمومی وفضای سبز و قابلیت نصب بر روی پایه های پارکی
سرلوله نیم سبد حباب شیشه 20- ST-503902
سرلوله دو سبد حباب شیشه 20- ST-503901
سرلوله دو سبد حباب پلی کربنات 20- ST-503903
سرلوله نیم سبد حباب شیشه 25- ST-504003
سرلوله دو سبد حباب شیشه 25- ST-504001
سرلوله دو سبد حباب پلی کربنات 25- ST-504002
سرلوله نیم سبد حباب شیشه 30- ST-504102
سرلوله دو سبد حباب شیشه 30- ST-504101
سرلوله دو سبد حباب پلی کربنات 30- ST-504202
کاربـرد : در دو مـدل نیـم سبد و دوسبد قـابلیت نـصب بـر روی
پایه های پارکی ،سردری، چمنی و دیواری با قطرانتهایی 60میلیمتر
مشخصات فنی:
– بدنه: آلومینیوم دایکاست
– حباب: شیشه ای یا پلی کربنات
– اتصالات : با پوشش گالوانیزه
تجهیزات الکتریکی:
– سیم ارت
– ترمینال
– سیم با عایق مقاوم در برابر حرارت (سیم نسوز)

اسکرول