نسترن

نسترن

جهت روشنایی معابر عمومی وفضای سبز و قابلیت نصب بر روی پایه های پارکی

تک شاخه      ST-505001

دو شاخه       ST-505002

سه شاخه     ST-505003

 

کاربـرد : درسه مدل تکشاخه، دوشاخه و سه شاخه قابلیت

نصب بـر روی پایـه های پارکی با قطـر انتهایی 60میلیمـتر

مشخصات فنی :

– نگهدارنده بازو: آلومینیوم دایکاست

– بازو: آلومینیوم اکسترود

– رفلکتور : ورق آلومینیوم کششی مقاوم

– بست نگهدارنده رفلکتور: حلقه پلی کربنات

– حباب: شیشه ای با قطر 25سانتیمتر

– اتصالات : با پوشش گالوانیزه

تجهیزات الکتریکی:

– سیم ارت

– سیم 2*0.75

– محافظ سرپیچ ABS

اسکرول