کریستال

کریستال

جهت روشنایی معابر عمومی وفضای سبز و قابلیت نصب بر روی پایه های پارکی ، چمنـی ،سردری و دیواری

ST-546101

کاربـرد : قابلیت نصب بر روی پایه های پارکی ،

چمنی ، سردری و دیواری با قطر انتهایی 60میلیمتر

مشخصات فنی:

– بدنه: آلومینیوم

– حباب: پلی کربنات

– اتصالات :با پوشش گالوانیزه

تجهیزات الکتریکی:

– سیم ارت

– ترمینال

– سیم با عایق مقاوم در برابر حرارت (سیم نسوز)

اسکرول